Akreditace

navigace: Úvod:Média:Akreditace

Akreditace médií
 

 

Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného na adrese http://akreditace-autoklub.cz (dále jen IS).


Přístup  do  IS  novinář  získá  na  základě  vyplněného akreditačního  formuláře  dostupného  na  výše  uvedené  internetové  adrese.  Tento  formulář  vyplní žadatel  pouze  jednou  a  na  jednotlivé  podniky  se  bude  hlásit  prostřednictvím  IS.  Originál akreditačního  formuláře  je  potřeba  zaslat  znovu  pouze  v případě  změny  některých  údajů  (změna redakce, kontaktních údajů atd.). Formulář musí být podepsán jak  žadatelem,  tak  šéfredaktorem či jeho  zástupcem. Formulář je možné zaslat na adresu Autoklubu ČR nebo naskenovaný emailem na akreditace@autoklub.cz. Pověřený zástupce Autoklubu ČR rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem a po absolvování povinného bezpečnostního školení o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován v IS a zasláním e-mailu.

Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let.

Uzávěrka příjmu žádostí o akreditaci na 46. Rallye Český Krumlov je 11. května 2018.Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1
E-mail: akreditace@autoklub.cz
Informační systém: http://akreditace-autoklub.cz

nebo

ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov
František Fošum
činovník pro styk s tiskem
P. O. Box 106
381 01 Český Krumlov
E-mail: frantisek.fosum@rallyekrumlov.cz
Telefon: +420 724 027 671

 

Partneři:
.......................................................

 


 

 

Média:
.......................................................

 

 

Partnerská města:
.......................................................