csen

Cílový ceremoniál a vyhlášení výsledků – legendy a historici

Foto: Petr Skřivánek