Dojezd do cíle a vyhlášení výsledků

Foto: Petr Skřivánek

Foto: Zdeněk Klíma

Foto: Dalibor Benych