Obce na trase Rallye Český Krumlov

Vážení motorističtí přátelé, na dalších řádkách se můžete seznámit s městy, městysy a obcemi, které spolupracují s pořadateli Rallye Český Krumlov při tvorbě tras jednotlivých ročníků. Čas od času se trasy této populární soutěže mění a nejsou využity všechny, proto se v tomto průvodci měst a obcí setkáte i s místy, která v rámci letošního ročníku Rallye Český Krumlov nenavštívíte. Využíváme této příležitosti poděkovat vedení měst a obcí a jejich zastupitelům za pochopení a podporu, bez které by bylo uspořádání tak významné sportovní akce Jihočeského kraje velmi obtížné.

Český Krumlov

Město Český Krumlov se malebně rozkládá v meandrech řeky Vltavy. Kdysi sídlo šlechtických rodů Rožmberků, Eggenberků i Schwarzenberků dnes láká rok co rok kolem jednoho miliónu návštěvníků, kterým nabízí více jak 400 kulturních pořadů ročně. Význam Českého Krumlova jako jako mimořádně významné kulturní památky byl v roce 1992 zdůrazněn tím, že světová organizace UNESCO jej přijala mezi památky světového významu. Unikátní urbanistický celek zahrnuje centrum města s hradem a zámkem a zahrnuje více než 300 historických objektů. Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Je situován na protáhlém skalním ostrohu, který obtéká z jihu řeka Vltava a ze severu potok Polečnice. Areál zámku zahrnuje čtyřicet budov a stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady. Nejstarší zmínka o hradu je z doby mezi léty 1240-1242.

Město Český Krumlov je každoročně hostitelem uznávaných hudebních festivalů, mezinárodních kongresů a seminářů, návštěvníci si mohou kromě památek prohlédnout například věhlasné Egon Schiele Art Centrum. Zámecká zahrada každoročně hostí desetitisíce spokojených diváků divadelního léta na dnes tolik diskutovaném přírodním otáčivém hledišti.

Město je uloženo v kotlině obehnané na severu masívem Blanského lesa a na jihu a západě zvlněným předhůřím Šumavy. Město s kostelem svatého Víta spolu s komplexem hradu a zámku tvoří jedinečnou dominantu celého okolí.

České Budějovice

Město České Budějovice, které je od roku 2000 sídlem Jihočeského kraje, je průmyslovým i kulturním centrem Jižních Čech. Město leží na soutoku řek Malše a Vltava a je obýváno téměř 100 tisíci obyvateli. Počátek města je datován do roku 1265 za období vlády Přemysla Otakara II, kdy vznikla osada Budivojovice. Ze strategických důvodů vzniklo na soutoku řek Vltavy a Malše a základem byl vznik čtvercového tržiště, dnešního náměstí, s širokými pravidelnými ulicemi. Rozvoj města začal již za vlády Jana Lucemburského, ale skutečným otcem města byl Karel IV. V roce 1351 se městu dostalo řady výsad, z kterých obchodně prosperovalo, v roce 1355 byly Budějovice zařazeny mezi nezcizitelná královská zboží, jež se měla stát oporou českého království. České Budějovice zůstaly králi věrny i za období husitských válek a staly se útočištěm katolíků. Velkého rozkvětu město dosáhlo v období baroka, ze kterého také najdeme mnoho památek až do současnosti. V letech 1727-1730 byla na náměstí vybudována nová barokní radnice a ještě předtím ve středu náměstí známá Samsonova kašna, rozšířen byl kostel a kapucínský klášter. Za vlády Marie Terezie byl vývoj města zbrzděn, ale od prvních let 19. století došlo k mohutnému rozvoji i mimo okruh hradeb, v roce 1795 byl založen Měšťanský pivovar, dnes Samson.

Kromě průmyslového centra známého například Budějovickým Budvarem, kulturního a sportovního centra jsou také České Budějovice univerzitním městem s šesti fakultami Jihočeské univerzity.

Benešov nad Černou

Obec Benešov nad Černou leží v nadmořské výšce 661 m nad mořem. Byla založena již ve druhé polovině 13. století Benešem z Michalovic, od jehož jména byl odvozen název městečka. Následkem četných požárů především v 19. století byl však setřen starobylý ráz městečka.

Obec s více než 1100 obyvateli jejíž součástí jsou i Ličov a Děkanské Skaliny nabízí jak památkové objekty, v blízkosti obce dvě nejstarší přírodní rezervace v Evropě prales Hojná Voda a Žofínský prales, tak také výrobu pro automobilový průmysl.

Besednice

Obec Besednice s částmi Bída, Buda a Malče s více jak 800 obyvateli leží v nadmořské výšce 575 m nad mořem 8 km SV od Kaplice. První písemné doklady o obci jsou již ze 14. století, většinu času patřila ke krumlovské prelatuře. K památkovým objektům patří budova radnice, fary, kostel sv. Prokopa, slovanské mohyly a dochované skupiny štítových statků na náměstí. Zajímavostí je v blízkosti ležící přírodní památka Besednické vltavíny. V současné době byla v této oblasti mimo přírodní památku jako první v republice schválena průmyslová těžba vltavínů, která byla dlouho předmětem sporu mezi obcí a těžaři.

Obec žije pravidelným kulturním i sportovním životem, v letech 1996 a 1997 se umístila na třetím místě v soutěži Jihočeská vesnice roku a zároveň získala v roce 1996 Modrou stuhu – ocenění za společenský život.

Blansko

Osada Blansko se nachází necelé tři kilometry západně od města Kaplice ve svahu hory Hradiště. Původně v místě stála usedlost „Galli“, která nesla znaky příkopů a ochranných valů. Navíc tvar obce s návsí nasvědčuje původnímu slovanskému osídlení. První písemná zmínka o Blansku je z roku 1352. Dominantou obce je kostel sv. Jiří se svou hranolovitou věží. Neméně zajímavý je i interiér kostela. Obraz sv. Jiří na hlavním oltáři je velmi nádherný, stejně jako barokní výzdoba stropu a sochy světců. Svými archaickými stavebními a dekorativními prvky si kostel zachoval ráz starobylého venkovského kostelíka. V katastrálním území Blansko leží známá motokrosová trať Blanská kotlina.

Bohdalovice

Obec Bohdalovice, přes kterou se po 8 letech vrací trať rychlostní zkoušky, zaujímá poměrně velký katastr území s rozlohou přes 3000 ha v nadmořské výšce 580 – 784 metrů se zajímavými místy i krajinou. Podobně jako u ostatních míst jsou první písemné zmínky o obci z počátku 14. století. Obci s téměř 300 obyvateli náleží také Kaliště, Slavkov, Suš a Svéráz.

Významnou kulturní památkou je Tvrz Slavkov v roku 1311, která je jednou z mála staveb, kde se zachoval původní vztah jednotlivých složek venkovského šlechtického sídla. Nejdůležitější stavbou sídla byla čtvercová věž, která má dnes kromě přízemí ještě dvě patra a zděnou část pod střechou a v roce 1791 byla přestavěna ve zvonici a opatřena hodinami. V malé obci Svéráz se nachází kaple Navštívení Panny Marie, kostel sv. Petra a Pavla z roku 1774, hřbitov a fara, v samotných Bohdalovicích boží muka.

Významnými obchodními společnostmi v místě jsou Bozpol s.r.o. zabývající se zemědělskou a obchodní činností a Horfa s.r.o provozující zemědělskou výrobu a hotel na Slavkově.

Bukovsko

Osada Bukovsko leží tři kilometry jihozápadně od Malont. V minulosti přes tuto obec již rychlostní zkouška Rallye Český Krumlov vedla. Letos se přímo v Bukovsku nachází start měřeného úseku a divácké místo.

Dolní Dvořiště

Obec Dolní Dvořiště leží v nadmořské výšce cca 617 m nad mořem a nachází se u hraničního přechodu s Rakouskem. Obcí protéká řeka Malše. V regionu obce je možno shlédnout řadu kulturních památek. Nejvýznamnější památkou je v Dolním Dvořišti kostel sv. Jiljí, založený kolem roku 1400 a je jednou z nejpozoruhodnějších památek jihočeské pozdní gotiky. Dále za pozornost stojí kostel Panny Marie Sněžné z r. 1653 na Svatém kameni a rovněž tak i kostel s. Ondřeje z počátku 14. století v Rychnově nad Malší. V okolí obce se nachází zbytky koněspřežné dráhy, která spojovala České Budějovice s Lincem a v osadě Rybník najdeme pomník F. A. Gerstnera, stavitele této koněspřežky. Regionem prochází cykloturistická stezka, spojující Šumavu s Novohradskými horami a Třeboňskem.

Dolní Třebonín

Obec Dolní Třebonín leží necelých 9 km severovýchodně od Českého Krumlova prakticky při silnici I/39 vedoucí z Budějovic do Krumlova. První zmínky o obci jsou již z roku 1350, později se obec rozdělila na Dolní a Horní Třebonín. Po roce 1990 se začala prudce rozvíjet nejen výstavbou nového bydlení.

Dolní Třebonín je také pevně spojen s Rallye Český Krumlov, když se na jeho katastru v částích Zaluží, Štěkře a Čertyně v minulosti konala jedna z rychlostních zkoušek. V letošním roce rallye zavítá také Prostředních a Horních Svinců.

Trojice osad Dolní, Prostřední a Horní Svince se nachází poblíž železniční trati na Velešín. Prostřední jsou z nich největší a protíná je silnice z Římova do Třebonína. Název všech tří osad pochází zřejmě odvozením od původního zaměstnání svých tehdejších obyvatel, a to chovu vepřů. Původní název byl Swynycze (Prostřední Svince) a Swynyczky (Horní Svince). V Prostředních Svincích je několik vysokých patrových staveb s polovalbovými střechami z kamene, Horní Svince nevynikají zdobeností, ale je zde k vidění několik krásných statků se střídmou výzdobou, na obou koncích vesnice se nachází kaplička. V Prostředních Svincích funguje již od roku 1947 aktivní Hasičský sbor.

Frymburk

Městys Frymburk se rozkládá na poloostrově na levém břehu vodní nádrže Lipno. Tato obec je po celý rok významným turistickým centrem. Letní dovolenou mohou návštěvníci aktivně využívat formou turistiky, cyklistiky nebo u vodní nádrže Lipno rybařením. Naopak v zimě se návštěvníci věnují lyžování, v okolí je sjezdovka i běžecké tratě. Zajímavostí je místní přívoz, který v letní sezóně pomáhá zajišťovat spojení mezi levým a pravým břehem Lipna. Novodobá historie Frymburku se datuje od roku 1198, kdy se historické prameny zmiňují o strážném hradu Fritburk. V roce 1379 byl Frymburk poprvé nazván městem a od 16. století zde byl i městský pivovar. Frymburk i jeho samotné okolí se výrazně změnilo napuštěním vodní přehrady Lipno v roce 1959 a obec se postupně začala přetvářet na rekreační městečko.

Kaplice

Město Kaplice leží v nadmořské výšce 550 m nad mořem a s dalšími částmi má celkem přes 7000 obyvatel. Město vzniklo v raném středověku jako trhová ves na důležité obchodní stezce a díky poloze se z malé osady záhy stalo rostoucí městečko. První písemná zmínka o Kaplici pochází z roku 1257. Po první kolonizaci z vnitrozemí došlo k překrytí vnější kolonizací a tím se již ve 14. století prolnulo české a německé obyvatelstvo ve městě. Soužití německé většiny s českou menšinou bylo po dlouhou dobu poklidné, ale již na konci první světové války se kapličtí Němci pokusili odtrhnout od Čech. V roce 1938 se jejich přání vyplnilo a české obyvatelstvo se z větší části muselo vystěhovat. Po válce se české obyvatelstvo vrátilo, ale díky odsunu Němců a dosídlencům město čekal složitý vývoj, který byl také negativně ovlivněn blízkostí hranic s Rakouskem.

Mezi památkové objekty patří především farní kostel svatého Petra a Pavla, pozdně gotický filiální kostel svatého Floriána, starý pivovar z konce 18. století či kašna na náměstí s bývalým pranýřem z roku 1646.

Krajina Kaplice a okolí je utvářena údolím řeky Malše a nedalekou Soběnovskou vrchovinou a Novohradskými Horami.

Současná Kaplice nabízí příjemný domov a chce se stát přitažlivým místem pro české i zahraniční návštěvníky. Po roce 1989 se poloha města stala výhodou a město ožilo podnikatelským a turistickým ruchem.

Kájov

Kájov se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov, 5 km jihozápadně po silnici I/39 z Českého Krumlova do Horní Plané a leží v nadmořské výšce 564 m.

Areál kájovského kostela spolu s kostelíkem Smrti Panny Marie, farou a hospicem tvoří zcela ojediněle zachovalý funkční celek, který byl v roce 1995 vyhlášen národní kulturní památkou. Nejstarší stavbou Kájova je původně raně gotický kostelík Smrti Panny Marie z druhé poloviny 13. století. Vrcholnou ukázkou jihočeské pozdní gotiky je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Součástí hlavního oltáře v tomto kostele je tzv. Kájovská madona, cenná pozdně gotická plastika z konce 15. století. Součástí farních budov je také raně barokní kaple svatého Jana Nepomuckého z roku 1699.

Při posledním sčítání lidu v roce 2001 bylo v celém Kájově 1237 obyvatel a 304 domů. K 31. 12. 2006 žije v obci dle evidence obecního úřadu 1499 obyvatel. V obci probíhá rozsáhlá výstavba rodinných domů.

Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou je malebná obec v jižních Čechách ležící u vodní nádrže Lipno na řece Vltavě. Obec se skládá ze dvou částí: Lipno nad Vltavou a Slupečná. Historie obce sahá až do 16. století, první písemná zmínka o obci pochází již z roku 1530. Původní osada patřila do panství Vyššího Brodu a stejně jako mnohá okolní sídla patřila mezi malé dřevařské osady, v níž žili dělnící zabezpečující plavení dřeva po Vltavě. Obec i celé Lipensko je významnou rekrační oblastí jak v létě, tak v zimě. V létě se hlavní zájem turistů upíná na již zmiňovanou vodní nádrž Lipno, nedaleko se nachází Přírodní park Vyšebrodsko nebo národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč. V blízkosti osady Slupečná se nachází osmnáctijamkové golfové hřiště o rozloze 72 hektarů. V zimním období se Lipno stává rájem pro lyžaře. V lyžařském areálu Kramolín je několik sjezdovek a desítky kilometrů běžeckých tras.

Ločenice

Obec Ločenice leží 25 km jižně od Českých Budějovic v nadmořské výšce kolem 550 m, byla založena dle historických záznamů v roce 1360 jako gotické středověké zemědělské sídlo. Původní název obce byl Loczenitz,který se postupem času měnil do dnešní podoby.

S počtem obyvatel 450 se řadí k menším obcím, k obci patří Nesměň s počtem obyvatel 130, vzdálená 3 km od Ločenic. Návštěvníci si z pěkného životního prostředí a překrásných lesů mohou odnést hřiby a vltavíny. V okolí rostou hřiby nachové, které jsou vymírající hřibovitou houbou. Tento druh roste od konce června do konce září a je to velká vzácnost.

V roce 2002 byla ukončená výstavba kapličky zasvěcená patronce svaté Anežce České. Cílem této novostavby bylo vytvoření reprezentativního prostoru pro příležitostní akce v rámci obce. Obec žije bohatým společenským životem, fungují různá zájmová sdružení, největší základnu tvoří hasiči, myslivci, zahrádkáři, včelaři, klub žen, sportovci a rybáři.

Malonty

Obec Malonty leží v nadmořské výšce 688 m nad mořem a částmi obce jsou také Bělá, Bukovsko, Desky, Jaroměř, Meziříčí a Radčice. První zmínka je z roku 1360, zakladateli byli němečtí kolonisté. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Bartoloměje, původně gotická kaple založená v 1. polovině 14. století se zvony z let 1423 a 1507. 

Obec Malonty se tradičně podílí na uspořádání jedné z nejznámějších rychlostních zkoušek u nás. Během Rallye Český Krumlov je pro účastníky připraveno občerstvení v restauracích i ve stáncích.

Malšín

Tato pošumavská vesnička, nacházející se v okrese Český Krumlov, leží asi šestnáct kilometrů od tohoto okresního města. Zhruba dvanáct kilometrů od Malšína se pak nacházejí hranice Rakouska. První zmínka o obci Malšín je datována do roku 1339. Vesnička leží v nadmořské výšce 794 metrů. Na území obce trvale žije asi 150 obyvatel. Dominanta obce, kostel Srdce Ježíšova, původně raně gotický z konce 13. století byl přestavěn roku 1593 a nakonec upraven ve 2. polovině 19. století.

Pohorská Ves

Pohorská Ves leží na okraji Novohradských hor nedaleko hranic s Rakouskem v nadmořské výšce 760 m. Obec založil Jan Nepomuk Buquoy na počest své ženy, hraběnky Terezie v roce 1769 při cestě z Nových Hradů do Pohoří. Původně malá osada se stala obcí až v padesátých letech 20. století, kdy byla také přejmenována z Terčí na Pohorskou Ves.

Obec spravuje rovněž pozemky v Pohoří na Šumavě, Terčí Dvůr, Žofín, Lužnici, Leopoldov a řadu dalších lokalit, kde ještě před šedesáti lety stávaly obce a dne se stávají významnými turistickými oblastmi. K hlavní památce obce patří kostel sv. Linharta z roku 1787. Dříve rušné příhraniční městečko Pohoří bylo po válce vylidněno a na konci 20. století došlo i ke zřícení části kostela a z původních staveb městečka tak zůstalo jen torzo kostela Panny Marie Dobré Rady a poslední původní budova. Východně od osady Žofín se rozkládá Žofínský prales. Jedná se o nejstarší přírodní rezervaci v Evropě vůbec. Prales založil hrabě Jiří August Buquoy v roce 1838. Dnes je výměra rezervace 102 ha a z důvodů zajištění nerušeného vývoje pralesního systému je pro veřejnost nepřístupná. 3 km od hraničního přechodu na Pohoří se nachází historický kamenný sloup z roku 1661, označující trojmezí Čech, Dolního a Horního Rakouska, navštívit lze i pramen Lužnice.

Přídolí

Obec Přídolí s nadmořskou výškou 650 m nad mořem s dnešními částmi Dubová, Práčov, Sedlice, Spolí, Záluží a Záhořanky byla v roce 1230 největším osídleným místem v Jižních Čechách. První zmínka je z roku 1220, předpokládá se však, že počátky obce jsou mnohem starší. Obec byla původně majetkem Vítkovců, roku 1336 povýšena na městečko. Od 14. století náleželo k panství Český Krumlov. V roce 1420 bylo Přídolí za husitských válek vypleněno a poté ještě mnohokrát vyhořelo. Přes území obce vedla starobylá solná stezka mezi Doudleby a Lincem.

K nejvýznamnějším památkovým objektům patří gotický kostel ze 14. století svatého Vavřince, později přestavěn a 1870 regotizován a renesanční žulový čtyřboký pranýř na náměstí z roku 1592.

Rožmberk nad Vltavou

Město Rožmberk nad Vltavou je spjata s Hradem Rožmberk, který byl založen v polovině 13. století Vítkovci, předchůdci jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů Rožmberků. Samotné městečko založil v roce 1262 Vok z Rožmberka. Leželo na obchodní cestě vedoucí z Českého Krumlova přes hraniční průsmyky do Lince a dále na jih v malebném údolí Vltavy, 10 km od rakouských hranic a 25 km od Českého Krumlova.

Po tom, co v roce 1302 vymřela krumlovská větev Vítkovců, panství převzali Rožmberkové a po smrti Petra Voka v roce 1611 panství nakrátko přebral rod Švanberků a od roku 1620 až do roku 1945 rod Buquoyů.  Z původně raně gotické části tzv. Horního hradu ze 13. století se po požáru v roce 1522 zachovala pouze kruhová kamenná věž Jakobínka, která v současné době prochází restaurací středověkými stavebními technologiemi za použití funkční repliky dřevěného středověkého jeřábu.

Ve 30. letech 14. století byl vystavěn tzv. Dolní hrad jako zmenšenina krumlovského zámku, později několikrát přestavovaném v duchu renesance a anglické novogotiky. Poslední majitelé přebudovali v 19. století Rožmberk na rodové muzeum a hrad zpřístupnili veřejnosti. Interiér dodnes doplňují sbírky nábytku, obrazů, zbraní či porcelánu a skla. V Rožmberské síni je portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se dle pověsti zjevuje.

Rožmberk nad Vltavou patří k nejatraktivnějším turistickým místům českokrumlovského okresu. V letních měsících je také jedním z center vodáctví na nejnavštěvovanější trase Vltavy z Vyššího Brodu do Českého Krumlova.

Rožmitál na Šumavě

Obec Rožmitál na Šumavě leží v nadmořské výšce 623 m nad mořem. Městečko bylo ve 13. století založeno Rožmberky, roku 1422 táhla přes obec husitská vojska na Přídolí. V polovině 16. století byl v obci otevřen důl sv. Ondřeje na těžbu stříbrné rudy, ještě v roce 1900 byl v obci v provozu pivovar. Mezi památkové objekty v obci patří kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1259, sousoší sv. Jana Nepomuckého na návsi z poloviny 18. století, Boží muka před hřbitovní zdí či zřícenina barokní kaple nad Rožmitálem na kopci Jelínka. Podle pověstí je u této kaple studánka, které se přisuzuje léčivá moc.

Území obce se rozkládá od Jistebníka a Čeřína po Hněvanov, Sedlíkov, Zahrádku, Močerady a Michnici.

Okolí obce a údolí nedalekých toků Malše a Vltavy lákají k procházkám a dalším sportovním aktivitám, přírodnímu koupání na koupališti v Rožmitále na Šumavě a řece Vltavě pod Čeřínem.

Římov

Římov je menší obec ležící jižně od Českých Budějovic na toku řeky Malše. Historie obce sahá až do 8. století našeho letopočtu, kdy se v okolí budoucího Římova usadilo slovanské obyvatelstvo. První zmínka o samotném Římově pochází ale až z roku 1395. Vesnice Římov postupně patřila rodům Roubíků, Ojířů až v roce 1626 připadla rodu Eggenbergů. Během druhé poloviny 17. století se Římov stal významným poutním místem a od poloviny 19. století je samostatnou obcí. Poblíž obce se nachází Římovská přehrada, která je důležitou zásobárnou pitné vody pro obyvatelstvo. Obec Římov je rallye fanouškům známá především polookruhovou rychlostní zkouškou, která se zde v minulých letech jezdila jako součást Rallye Český Krumlov.

Soběnov

Nadmořská výška obce Soběnov s částmi přísečno a Smrhov je 632 m. První písemná zmínka je z roku 1358, v roce 1883 však požár zničil téměř všechny listiny i památky. K těm patří kostel sv. Mikuláše, původně gotický, v polovině 17. století zbarokizován a zřícenina hradu Sokolčí, založeného ve 13. století, od roku 1451 již pustý.

V okolí obce se nachází přírodní park Soběnovská vrchovina, lidově Slepičí hory se zbytky smíšeného suťového lesa.

Svatý Jan nad Malší

Obec Svatý Jan nad Malší se vyjímá na Ločenické hoře v nadmořské výšce 624 m nad mořem v místě, které je v údolní kotlině mezi Šumavou a Novohradskými horami zdaleka vidět. Pěkná poloha na kopci umožňuje kruhový výhled do celé Českobudějovické pánve, zejména ke Kleti. Až do roku 1777 stála na samém vrchu kaplička s obrazem sv. Jana Nepomuckého, v roce 1786 dostavěna stavba kostela s ambity a z daleka dominující 37 metrů vysokou věží. Spolu s částmi Chlum nad Malší, Sedlce, Hrachovy Hory a Pod Horou má přes 300 obyvatel, do roku 1924 Svatý Jan, od tohoto roku Svatý Jan nad Malší.

Obec Svatý Jan nad Malší, která vlastní titul „Obec roku“ žije bohatým kulturním a sportovním životem. Náves byla v r. 1998 vyhlášena jako významný krajinný prvek.

V roce 1997 se obec začala věnovat využívání alternativních zdrojů energií – spalování dřevní štěpky. Záměrem je napojení celé obce na tento druh zdroje tepla. Realizace tohoto záměru probíhá postupně za využívání dotačních titulů, neboť obec nemá dostatek finančních prostředků na realizaci celého projektu.

Trhové Sviny

Město Trhové Sviny leží na soutoku Trhosvinenského a Farského potoka. Krajina se zde začíná vlnit v přechodu z Třeboňské pánve do pahorkatiny, směřující k Šumavě. Od nepaměti bylo město střediskem obchodu této nejjižnější části jižních Čech a jak sám název vypovídá, proslavilo se zejména trhy. Ještě koncem 40. let minulého století se zde pravidelně konaly zvlášť známé trhy s dobytkem. Obchod býval tradičně orientován na Horní a Dolní Rakousko a Trhové Sviny zároveň představovaly důležité obchodní centrum celého okolí.

Někdy kolem poloviny 13. století vznikla na staré obchodní cestě z Vitorazska do Čech osada s hradem, jejíž původní název zněl pravděpodobně Svinice. Ještě za husitských bouří si zdejší hrad zachovával značný strategický význam, neboť byl roku 1420 dobyt a obsazen Janem Žižkou. Od 26. září 1482, kdy král Vladislav Jagellonský udělil městečku mílové právo a právo vařit pivo, se městečko označuje jako Trhové Sviny.

Ve městě se mimo jiné narodil Dr. Emil Hácha, prezident Československé republiky v letech 1938 – 1939 a státní prezident v období 1939 – 1945.

Velešín

Zmínky o Velešínu jsou již ze 13. století v souvislosti s výstavbou hradu nad řekou Malší. Od počátku byl osídlen převážně česky hovořícím obyvatelstvem. Za vlády Rožmberků v roce 1391 byla osada povýšena na městečko. Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 začala obyvatele kromě zemědělství a řemesel živit také průmyslová výroba, když byla v roce 1919 založena JEVAN, v roce 1938 byla do firmy zavedena letecká výroba a název byl změněn na JIKOV, který podnik nesl až do znárodnění v roce 1946. Po Mnichovu se Velešín stal pohraničním městečkem a na konci války zde procházela demarkační linie. Druhá polovina minulého století zásadně změnila vzhled Velešína, nejvíce změn se městu dostalo zejména v souvislosti se zaměstnáním v Jihostroji. Od roku 1996 je Velešín městem.

Skřidla

Jde o velmi malou vesničku u železniční trati, blízko Velešína. Trať vede těsně kolem vesnice, nádraží je ale asi 2 km daleko a jmenuje se Velešín, i když je od města ještě dále než od vsi. Ve vsi je k vidění několik pěkných detailů, na okraji poměrně malé návsi stojí kaplička.

Holkov

Asi 1,5 km severně od Velešína leží osada Holkov.  Poblíž Holkova se nachází nejstarší železniční most v kontinentální Evropě – 3 metry dlouhý kamenný obloukový most z roku 1828 se zachovaným zbytkem koněspřežné dráhy České Budějovice -Linec.  Přes silnici I/3  leží Restaurant & Penzion „U koňské dráhy“ s velkým parkovištěm.

Větřní

První písemná zmínka je z roku 1347. Obec Větřní slučuje v dnešních hranicích Dobrné, Hašlovice, Lužnou, Nahořany, Němče, Zátoň a Zátoňské Dvory. Od roku 1347 byl dvůr Větřní v majetku Višňů, kteří jej r. 1603 prodali městu Český Krumlov. Zásadní změnu v životě Větřní a blízkých obcí znamenal vznik brusírny dřeva v prostorách Pečkovského mlýna, což byl první krok ke vzniku pozdější papírny a celulózky.

Kořeny Větřínské papírky sahají do roku 1896 a jsou spojeny s rodem Spirů. Od roku 1880 díky založení papírny výrazně rostl počet obyvatel z původních 231 na dnešních přibližně 3800.

Významnou památkou je pozdně gotický kostel svatého Jana Křtitele v Zátoni, který dominuje vltavskému údolí. Jde o jednu z nejstarších církevních staveb v Jižních Čechách.

Ze zátoňského kostela pochází gotický křídlový oltář, uložený v Národní galerii v Praze. Okolí obce vytváří tok řeky Vltavy.

Vyšší Brod

Město vyšší Brod leží v nadmořské výšce 693 m nad mořem. První zmínka z r. 1259 souvisí se založením kláštera Petrem Vokem z Rožmberka. Po vymření Rožmberků se klášter stal nezávislým, roku 1422 se stal cílem husitské výpravy. Po zrušení poddanství poklesl hospodářsko politický vliv kláštera i celého města. V padesátých letech 20. století ztrácí Vyšší Brod statut města, který je mu navrácen až v roce 1994. Nevýznamnější památky jsou spojeny s cisterciáckým klášterem Vyšší Brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1259, který prošel mnoha úpravami, pod kněžištěm je hrobka rožmberského rodu, dále děkanský kostel svatého Bartoloměje ze stejné doby, přestavěn v 17. století.

V bezprostřední blízkosti obce se nachází přírodní rezervace Čertova stěna a Luč s žulovým masivem a zbytky přirozeného suťového lesa.

Vyšší Brod je významnou turistickou křižovatkou s hraničním přechodem s Rakouskem ve Studánkách i začátkem vodácké trasy po řece Vltavě pod přehradní nádrží Lipno.

Připravili jsme proto pro Vás krátkého průvodce nejen po trase letošní rallye, ve kterém se dočtete o zajímavých místech, která můžete na trase navštívit. Možná, že se Vám bude poznání těchto míst hodit až k nám přijede pouze na výlet či dovolenou a své čtyřkolové miláčky necháte odpočívat, obujete pevné turistické boty nebo nafoukáte pneumatiky svého kola.

K valné většině míst se také dostanete na kolech po vyznačených cyklistických stezkách, které těmito místy buď přímo procházejí, nebo jsou z nich vyznačené odbočky. Na tomto místě Vám představujeme několik základních cyklistických tras IV. třídy, které byly vyznačeny k 1. 1. 2004:

trasa č. 1018 Č. Budějovice – Římov – Kaplice – Cetviny – Dolní Dvořiště (CZ/A) , délka 69 km;
trasa č. 1128 Sv. Ján n. Malší – Besednice – Slavče – Kamenná – Žumberk, délka 22 km;
trasa č. 1130 Trh. Sviny – Něchov – Ločenice – Mokrý Lom – D. Stropnice, délka 17 km;
trasa č. 1187 St. Hutě – Benešov n. Č. – Kaplice, délka 24 km;
trasa č. 1126 Křížová cesta Římov , délka 4 km.

Autor: Luboš Šalát