Uzavírky komunikací

Vážení obyvatelé, návštěvníci,

žádáme vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov a součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte v zónách zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!

Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko mimo trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo.

Kromě zákazů vjezdu budou veškerá omezení realizována pouze po nejnutnější dobu před a v průběhu rychlostní zkoušky.

Jakékoliv škody na majetku, prosím, nahlaste vedoucímu příslušné rychlostní zkoušky.

Děkujeme za pochopení.

Organizační tým Rallye Český Krumlov

50. Rallye Český Krumlov 2023 – uzavírky komunikací