csen

Hygienické podmínky pro soutěžní posádky

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje mají soutěžní posádky 48. Rallye Český Krumlov, konané ve dnech 12. až 14. listopadu, následující povinnosti pro splnění hygienických požadavků v průběhu soutěže:

1. Prokázání bezinfekčnosti člena posádky

 • potvrzením o ukončeném očkování nebo prodělání nemoci covid-19 ne starším než 180 dní – tyto osoby budou označeny jako bezinfekční na celou dobu konání akce. Soutěžní posádce splňující tento bod bude umožněno absolvovat administrativní přejímku již během prezence.

  nebo
 • negativním testem na covid-19 předloženým při administrativní přejímce v pátek 12. listopadu, přičemž:

  a) v případě negativního PCR testu s platností do neděle 14. 11. budou tyto osoby označeny jako bezinfekční na celou dobu konání akce;
  b) v případě negativního antigenního testu provedeného v pátek 12. 11. budou tyto osoby označeny jako bezinfekční do soboty 13. 11. s tím, že v neděli 14. 11. se prokáží dalším negativním antigenním testem, v opačném případě nebudou vpuštěny na start 2. etapy.

Pokud ve středu absolvujete PCR test, který bude platit do soboty včetně, pro dokončení soutěže stačí využít možnosti otestování antigenním testem na odběrovém místě zajištěném pořadatelem před vstupem do uzavřeného parkoviště před startem 2. etapy v neděli 14. 11. od 6:30.

2. Předložení skupinového seznamu prohlášení bezinfekčnosti ostatních členů týmu.

Výstaviště České Budějovice – pravidla pro pohyb v areálu

 1. Při vstupu do areálu výstaviště se předpokládá pohyb osob ve venkovním prostoru, proto nebude bezprostředně vyžadována kontrola systémem O-N-T. Zároveň je potřeba dodržovat rozestupy a ve větších skupinách osob nosit respirátor podle aktuálně platných pravidel Ministerstva zdravotnictví.
 2. Ve vnitřních prostorách je vyžadováno nošení respirátorů podle aktuálně platných pravidel Ministerstva zdravotnictví.
 3. Vstup do pavilonu Z bude umožněn pouze osobám, které se prokáží potvrzením o ukončeném očkování, prodělání nemoci ne starší než 180 dní nebo negativním testem (O-N-T). Toto pravidlo platí i pro technickou přejímku!

Testování v místě konání akce

Účastníkům i veřejnosti bude umožněno absolvovat test na covid-19 bez předchozí registrace na odběrovém pracovišti NEXTCLINICS u vstupní brány do areálu Výstaviště České Budějovice z Husovy třídy:

 1. PCR test – ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 8 do 13 hodin
 2. antigenní test – ve dnech 11. a 12. listopadu 2021 od 8 hodin do 16 hodin