csen

Média – zakázaná místa

Vážení novináři.

Hlavním tématem 49. Rallye Český Krumlov 2022 je stejně jako v minulých letech bezpečnost, a to jak diváků, tak i zástupců médií. Organizátorům záleží nejen na hladkém průběhu celé soutěže, které všichni během několikaměsíčních příprav věnovali desítky a stovky hodin svého volného času, ale také na tom, aby se každý z vás vrátil domů za svými blízkými bez jakékoliv újmy na zdraví.

Nezapomeňte!

 • Zakázané prostory pro fotografy a kameramany:
  • únikové zóny umístěné na silnicích (křižovatkách) – vykřížovaný prostor včetně příkopů a všech okolních míst ležících při únikové komunikaci
  • místa proti přijíždějícím vozidlům
  • místa intenzivního brzdění po obou stranách trati
  • ohraničené pásmo za dopady skoků trychtýřovitě rozvinuté do dostatečné vzdálenosti za skokem
  • místa před všemi pevnými překážkami (plot, stěna, strom, vozidlo, apod.) a pod úrovní trati
  • příkopy a místa pod úrovní silnice v těsné blízkosti trati
  • zakázané prostory v těsné blízkosti trati

POZOR! Pořadatelé budou na dodržování těchto bodů důsledně dbát!

Zástupci médií mohou pro svou práci využít s maximální opatrností nebezpečných prostor u tratí rychlostních zkoušek, která jsou nepřístupná pro diváky. Fotografové a kameramani však musí vždy plně respektovat pokyny pořadatelů! V případě jejich neuposlechnutí si organizátor 49. Rallye Český Krumlov 2022 vyhrazuje právo k odebrání fotovesty.

V přiloženém souboru naleznete striktně zakázaná místa 49. Rallye Český Krumlov 2022.